คณะที่นิยมเรียน มากที่สุด

นักเรียนที่กำลังต้องการจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลายคนอาจจะมีเลือกไว้อยู่ในใจแล้ว แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าบางคณะบางสาขาของมหาลัยนั้น ได้รับความนิยมจนกลายเป็นการแข่งขัน เพราะมีแต่คนต้องการที่จะเข้าไปเรียนในคณะนี้จึงทำให้เกิดการแข่งขันกันเกิดขึ้น ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูฝันว่ามีที่ไหนบ้างที่มีอัตราของผู้สมัครที่จะเข้าเรียนในคณะนั้นมากน้อยเพียงใด และมันเป็นตัวชี้วัดว่าในทุกวันนี้มีคณะไหนสาขาไหนที่ได้รับความนิยม และมีความต้องการมากน้อยเพียงใด เรามาดูกันเลยว่ามีคณะที่ตัวเองต้องการที่จะลงหรือเปล่า ดังนั้นมาดูกันเลยว่า คณะที่นิยมเรียน มากที่สุด คือคณะอะไร

10 คณะที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

คณะที่นิยมเรียน มากที่สุด

อันดับ 1 คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ มีผู้สมัครทั้งหมด 987 คน

มันจะมีให้เลือกหลากหลายสาขาแต่ละสาขาที่ได้รับความนิยมเลยก็คือสาขาบัญชี เพราะเป็นสาขาที่มีนักศึกษาอยากเข้าเรียนเยอะมากเป็นสาขาที่จบมาแล้วยังไงก็ไม่ตกงาน มีงานทำอย่างแน่นอนไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน เพราะนักบัญชีจำเป็นที่จะต้องมีทุกบริษัท เพื่อไว้คอยดูเรื่องตัวเลขและเงินของบริษัท ซึ่งมันเป็นวิชาโดยตรงที่เรียนมาสำหรับคนที่รัก และชอบในการเฮียทำหน้าที่นี้ต้องเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบ และมีความอดทนสูงและต้องสนุกไปกับมันส่วนใหญ่แล้วหลังจากจบมา ก็จะไปเป็นนักบัญชีทำงานเกี่ยวกับตัวเลข กำไร ต้นทุน ทุกอย่างที่เกี่ยวกับบัญชีในบริษัทต่างๆ

อันดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา มีผู้สมัครทั้งหมด 920 คน

จบมาก็เป็นพยาบาลบอกว่าจะมีการฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลก่อน ส่วนใหญ่แล้วการเรียนพยาบาลนั้นในปีหนึ่งจะไม่ได้เรียนอะไรมากจะเป็นวิชาพื้นฐานวิชาต่างๆ แต่จะสอนเร็วกว่าและหลังจากที่ขึ้นปี 2 ก็จะมีการเรียนเพิ่มมากขึ้นจะเริ่มเจาะลึกเกี่ยวกับวิชาทางการพยาบาล และหลังจบมาซึ่งมันจะใช้เวลาเรียนในคณะ 4-5 ปีจบออกมาจะต้องอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเลือกก็คือพยาบาลถ้าไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปเลยได้ทั้งชีวิต แต่ถ้าเป็นพยาบาลก็ต้องมีความอดทนอดกลั้น และมีความพยายามมันเป็นอาชีพที่มั่นคง สำหรับคนที่ไม่ได้รักในงานพยาบาลแล้วล่ะก็อาจจะเสียใจในภายหลังก็ได้ 

คณะที่นิยมเรียน มากที่สุด

อันดับ 3 นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มีผู้สมัครทั้งหมด 919 คน

โดยปกติแล้วขณะนี้จะเป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับด้านกฎหมาย และพฤติกรรมต่างๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเรียนถึงความรู้ด้านกฎหมายโดยรอบๆ ตัวนั้นเองทั้งทฤษฎีและก็ปฏิบัติโดยจะมีการฝึกฝนให้ผู้เรียนนั้นมีความถูกต้อง และมีจริยธรรมมันเป็นศาสตร์ที่เป็นการศึกษาความประพฤติของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมอีกด้วย และหลังจบมานั้นก็เป็นได้หลายอย่างแต่ว่าการแข่งขันก็สูงพอสมควร จบออกมาอาจจะเป็นทนายความที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือแม้กระทั่งผู้พิพากษา ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเองว่าท่านจะต้องการเป็นอะไร และต้องสอบเรียนรู้ตั้งใจเพื่อให้ได้สิ่งที่ท่านหวังและที่ท่านต้องการ 

อันดับ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา มีผู้สมัครทั้งหมด 850 คน

เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับผู้คนตั้งแต่แรกเกิดจนตาย มันเป็นการเรียนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การวิวัฒนาการของมนุษย์รายการปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆ รอบตัวซึ่งมันก็เป็นการเรียนที่ต้องบอกว่ามีความหลากหลายแต่ในบ้านเราก็มีคณะมนุษย์ที่แยกไปแต่ละสถาบัน เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มันแบ่งยิบย่อยได้เยอะมาก ดังนั้นผู้เรียนจะต้องเลือกตามความชอบของตัวเองซึ่งถ้าเรียนจบมาแล้วก็เป็นได้เยอะไม่ว่าจะเป็นไกด์ หรือพนักงานโรงแรมทำงานตามสถานที่เอกชนต่างๆ นักประวัติศาสตร์มันมีความหลากหลาย 

คณะที่นิยมเรียน มากที่สุด

อันดับ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ มีผู้สมัครทั้งหมด 809 คน

ขณะนี้เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ให้คุ้มที่สุดและเป็นการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจหรือกลไกการตลาด เป็นคณะที่สามารถทำงานได้หลากหลายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนสถาบันการเงินตลาดหลักทรัพย์ หรือจะเป็นพนักงานธนาคารเป็นนักวิเคราะห์ก็ได้ ซึ่งก็แล้วแต่ตัวของแต่ละบุคคลว่าจะมีโอกาสที่จะไปในแนวทางไหน

คณะที่นิยมเรียน มากที่สุด

อันดับ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มศว มีผู้สมัครทั้งหมด 805 คน

เป็นอีกหนึ่งคณะที่ได้รับความนิยมคือพยาบาลของ มศว เป็นการเรียนเกี่ยวกับการเป็นพยาบาล โดยที่นี่จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าจะได้การรับรองจากสภาการพยาบาล และมีผลสอบติดระดับ Top 5 ของประเทศและยังเป็นที่ยืนยันว่าถ้าจบหลักสูตรพยาบาลจาก มศว จะมีสถานที่รับเข้าทำงาน 100% ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพยาบาลที่เรียนก็จะมีเกี่ยวกับการดูแลคนไข้ผู้ป่วยทั้งร่างกาย และจิตใจซึ่งเป็นงานที่ต้องอดทน

อันดับ 7 คณะบริหารและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง มีผู้สมัครทั้งหมด 782 คน

ใบแรกเริ่มของคณะนี้จะเป็นหลักสูตรตามมาตรฐานที่เขาได้วางเอาไว้ โดยเทอมแรกเขาจะกำหนดไว้แล้วว่านักศึกษาแต่ละคนจะต้องเรียนอะไรบ้าง ซึ่งมันจะเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการต่างๆ ซึ่งมันจะมีแยกเป็นสาขาไปอีกมันก็แล้วแต่ว่านักศึกษาแต่ละคนจะเลือกเรียนอะไรมันมีรูปแบบที่เยอะ จบมาก็ทำงานได้หลายที่ส่วนใหญ่ก็พนักงานเอกชนหรือบางคนเลือกที่จะทำงานตรงสายงานก็มี 

คณะที่นิยมเรียน มากที่สุด

อันดับ 8 คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มีผู้สมัครทั้งหมด 777 คน

จะมีสาขาให้เลือกหลังจากที่คุณเข้าไปศึกษาแล้วแต่ละสาขาก็มีความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่แล้วจ้าเน้นไปทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมันจะแบ่งออกไปได้อีกเยอะทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยโรคต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นให้ส่งเสริมสุขภาพ มีวิธีการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งบำบัดใช้ข้อมูลในการตรวจวิเคราะห์ดอยถ้าจบมาแล้วจะทำงานตามสาขาของตัวเองเลย ส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงพยาบาลรัฐไม่ก็เอกชน 

คณะที่นิยมเรียน มากที่สุด

อันดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ มีผู้สมัครทั้งหมด 773 คน

เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นสาขาที่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขมีหลักสูตรในการเรียนอยู่ 2 หลักสูตรก็คือการบัญชีกับการบริหารธุรกิจ ซึ่งมีการเรียนแตกต่างกันหาสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก็จะมีทางด้านกฎหมายการปกครองการเมือง จิตวิทยา สถิติคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานทั้งหมดและจะเริ่มเรียนเจาะลึกกันไปเรื่อยๆใน ม.เชียงใหม่ นั้นได้เปิดแค่เพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น

คณะที่นิยมเรียน มากที่สุด

อันดับ 10 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มีผู้สมัครทั้งหมด 769 คน

รูปแบบของการเรียนของคณะนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ และสิทธิต่างๆ ของมนุษย์สวัสดิการทางสังคมทุกอย่างในสังคมที่เกี่ยวกับมนุษย์ และมันจะอยู่ที่ว่าคุณเลือกเอกไหนในการเรียน และคุณจะจบมาจะได้ทำงานตามสาขาที่คุณเลือกซึ่งขณะนี้เป็นคณะที่หางานได้ง่ายมาก เพราะเป็นอาชีพที่ตลาดต้องการหลายคนคงคิดว่ามันอาจจะได้เงินน้อยไม่ก้าวหน้าแต่คุณคิดผิด