You are currently viewing MOOC มหาวิทยาลัยออนไลน์

MOOC มหาวิทยาลัยออนไลน์

“MOOC” (Massive Open Online Courses) เป็นบริการฟรีสำหรับการจัดการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ มีหลากหลายวิชาความรู้ให้ได้เลือกเรียนไม่มีขีดจำกัด รวมถึงการเรียนรู้ที่จะเป็นเซียนพนันและการเป็นเศรษฐีจาก เว็บพนันบอล ดีที่สุด 2020 ซึ่งสามารถรองรับนักศึกษาได้จำนวนมาก โดยไม่กำหนดเพศ อายุ หรือระดับการศึกษา รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ที่สามารถศึกษาที่ไหนเวลาใดก็ได้ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตต่างๆเช่น สมาร์ทโฟน หรือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 2012 จากการเริ่มของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ (MIT) ที่ได้เปิดหลักสูตรออนไลน์ให้คนเข้าไปเรียนฟรีเป็นที่แรก ก่อนจะรู้จักกันอย่างแพร่หลายในเวลาถัดมา ในชื่อของ “MOOC”

สำหรับส่วนประกอบสำคัญของการศึกษาออนไลน์ด้วยระบบ MOOC

  1. การรวบรวมวิชาความรู้ (Aggregation) เป็นการเข้าถึงและเก็บรวบรวมแหล่งศึกษาที่หลากหลาย เพื่อหาผู้เรียนได้ศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
  2. การสร้างความสัมพันธ์ (Relation) ภายหลังที่ทำความเข้าใจแล้ว นักศึกษาอาจสะท้อนและสร้างสัมพันธ์ว่า อะไรที่ผู้เรียนรู้แล้ว อะไรคือประสบการณ์เดิม
  3. การสร้างสรรค์ (Creation) ภายหลังสรุปผลการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะปรับใช้และสร้างสรรค์องค์วิชาความรู้ให้เป็นแบบฉบับของตนได้
  4. การแบ่งปัน (Sharing) นักศึกษาอาจแบ่งปันผลงานกับผู้อื่นบนเครือข่าย

ในประเทศไทย นอกจากมหาวิทยาลัยที่มีการทำ MOOC เฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีการก่อตั้งหน่วยงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด หรือ “Thai-MOOC” ขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในแผนงานที่ 3 ที่มีชื่อว่า “การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งพื้นฐาน จะมีขึ้นเพื่อการตอบสนองการศึกษาเล่าเรียนแบบออนไลน์ และยังถูกวางไว้เป็นตัวกลางสำหรับในการดูแล อำนวยความสะดวกและควบคุมมาตรฐาน รวมถึงจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ และเทียบโอนผลการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ได้อีกด้วย

MOOC ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์ที่เปิดขึ้นเพื่อคนทุกคนที่พอใจใฝ่รู้โดยไม่กำหนดในเรื่อง เพศ อายุ หรือระดับการศึกษา ซึ่งสนองตอบกับต้นแบบและเทรนการศึกษาเล่าเรียนยุคใหม่และกำลังจะเข้ามาแทนที่การเรียนในแบบธรรมดาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จึงเป็นเรื่องที่ดีที่หน่วยงานทางการศึกษาของประเทศไทยตื่นตัวกับหัวข้อนี้ ซึ่งจะช่วยทำให้การศึกษาไทยก้าวทันยุคทันสมัยและเติบโตขึ้นได้ในอนาคต